GIỎ HÀNG » THÔNG TIN ĐẶT HÀNG » HOÀN TẤT

 Hình ảnh  Tên sản phẩm  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền    Xóa
Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 6mm2 Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 6mm2 1,240,000 1,240,000
Chọn địa điểm và click để tính Phí Ship
0
Tổng giá trong giỏ hàng : 1,240,000 VND

 Order ID : 01062020

Thông tin giao hàng

Liên Hệ Tư Vấn +