Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko

Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko

3,500,000 Đ / tấm
Tình trạng: Còn hàng
Kẹp cuối tấm pin năng lượng mặt trời

Kẹp cuối tấm pin năng lượng mặt trời

20,000 Đ / cái
Tình trạng: Còn hàng
Kẹp giữa tấm pin năng lượng mặt trời

Kẹp giữa tấm pin năng lượng mặt trời

21,500 Đ / cái
Tình trạng: Còn hàng
SURGE PROTECTION (DC SPD KIT 3-10) Hãng SMA

SURGE PROTECTION (DC SPD KIT 3-10) Hãng SMA

5,700,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
SURGE PROTECTION (DC SPD KIT 1-10) Hãng SMA

SURGE PROTECTION (DC SPD KIT 1-10) Hãng SMA

3,500,000 Đ /
Tình trạng: Còn hàng
SURGE PROTECTION (AC SPD KIT 1-10) Hãng SMA

SURGE PROTECTION (AC SPD KIT 1-10) Hãng SMA

2,000,000 Đ / cái
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 75 30-10, 75 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 75 30-10, 75 kWP 3 pha 380V

130,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 60TL-10, 60 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 60TL-10, 60 kWP 3 pha 380V

100,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 50000TL-CORE 1, 50 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 50000TL-CORE 1, 50 kWP 3 pha 380V

130,500,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 25000TL-30, 20 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 25000TL-30, 20 kWP 3 pha 380V

78,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 20000TL-20, 20 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 20000TL-20, 20 kWP 3 pha 380V

76,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 15000TL -10, 15 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 15000TL -10, 15 kWP 3 pha 380V

70,500,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 12000TL-20, 12 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 12000TL-20, 12 kWP 3 pha 380V

65,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 10000TL-20, 10 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 10000TL-20, 10 kWP 3 pha 380V

57,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 9000TL-20, 9 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 9000TL-20, 9 kWP 3 pha 380V

55,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 8000TL công suất 8 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 8000TL công suất 8 kWP 3 pha 380V

53,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 7000TL công suất 7 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 7000TL công suất 7 kWP 3 pha 380V

50,000,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA STP 6000TL  công suất 6 kWP 3 pha 380V

Inverter SMA STP 6000TL công suất 6 kWP 3 pha 380V

47,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA Sunny Boy 4.0 -1 AV-40 4kW

Inverter SMA Sunny Boy 4.0 -1 AV-40 4kW

32,500,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA Sunny Boy 5.0 -1 AV-40 5kW

Inverter SMA Sunny Boy 5.0 -1 AV-40 5kW

34,600,000 Đ / bộ
Tình trạng: Còn hàng
Inverter SMA Sunny Boy 3.0 -1 AV-40 3kW

Inverter SMA Sunny Boy 3.0 -1 AV-40 3kW

27,200,000 Đ / Bộ
Tình trạng: Còn hàng
1

Liên Hệ Tư Vấn +