Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 16mm2

Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 16mm2

3,777,500 3,173,000 Đ / cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 10mm2

Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 10mm2

2,426,800 2,039,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 6mm2

Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 6mm2

1,475,600 1,240,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 4mm2

Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 4mm2

987,200 829,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 2.5mm2

Cáp điện Tai Sin CU/PVC 450/750V-1C x 2.5mm2

627,300 527,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Cáp điện Taisin CU/PVC 450/750V-1Cx1.5mm2

Cáp điện Taisin CU/PVC 450/750V-1Cx1.5mm2

402,500 338,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 6.0 (84/0.3)

Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 6.0 (84/0.3)

3,164,300 2,658,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin (Oval)  - 2 x 4.0 (80/0.25)

Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 4.0 (80/0.25)

2,220,700 1,865,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 2.5 (50/0.25)

Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 2.5 (50/0.25)

1,431,800 1,203,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 1.5 (30/0.25)

Dây đôi Taisin (Oval) - 2 x 1.5 (30/0.25)

881,900 741,000 Đ / cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin (Oval) -2 x 1.0 (35/0.19)

Dây đôi Taisin (Oval) -2 x 1.0 (35/0.19)

637,200 535,000 Đ / cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi Taisin(Oval)-2x0.75(26/0.19)-300/300V

Dây đôi Taisin(Oval)-2x0.75(26/0.19)-300/300V

513,700 432,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi(Súp) Tai Sin mềm bọc nhựa-2 x 2.5 (50/0.25)

Dây đôi(Súp) Tai Sin mềm bọc nhựa-2 x 2.5 (50/0.25)

1,231,300 1,034,000 Đ / cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 1.5 (30/0.25)

Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 1.5 (30/0.25)

772,600 649,000 Đ / cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 1.0 (35/0.193)

Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 1.0 (35/0.193)

552,100 464,000 Đ / cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 0.75 (24/0.20)

Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 0.75 (24/0.20)

433,100 364,000 Đ / cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 0.5 (17/0.193)

Dây đôi(Súp) TaiSin mềm bọc nhựa-2 x 0.5 (17/0.193)

304,500 256,000 Đ / cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-4.0 (80/0.25)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-4.0 (80/0.25)

985,800 828,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-17%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-2.5 (50/0.25)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-2.5 (50/0.25)

634,200 533,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-1.5 (30/0.25)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-1.5 (30/0.25)

392,400 330,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-1.0 (35/0.193)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-1.0 (35/0.193)

271,000 228,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-0.75 (26/0.193)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-0.75 (26/0.193)

212,600 179,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-0.5 (17/0.193)

Dây đơn Taisin mềm bọc nhựa-0.5 (17/0.193)

149,900 126,000 Đ / 1 cuộn 100 mét
-16%
Tình trạng: Hết hàng
1

Liên Hệ Tư Vấn +