GIỎ HÀNG » THÔNG TIN ĐẶT HÀNG » HOÀN TẤT

 Hình ảnh  Tên sản phẩm  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền    Xóa
Inverter SMA STP 50000TL-CORE 1, 50 kWP 3 pha 380V Inverter SMA STP 50000TL-CORE 1, 50 kWP 3 pha 380V 130,500,000 130,500,000
Chọn địa điểm và click để tính Phí Ship
0
Tổng giá trong giỏ hàng : 130,500,000 VND

 Order ID : 01062020

Thông tin giao hàng

Liên Hệ Tư Vấn +