GIỎ HÀNG » THÔNG TIN ĐẶT HÀNG » HOÀN TẤT

 Hình ảnh  Tên sản phẩm  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền    Xóa
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240(150)mm2 ID Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240(150)mm2 ID 2,860,000 2,860,000
Chọn địa điểm và click để tính Phí Ship
0
Tổng giá trong giỏ hàng : 2,860,000 VND

 Order ID : 26012021

Thông tin giao hàng

Liên Hệ Tư Vấn +