Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2 OD

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2 OD

4,600,000 2,625,000 Đ / bộ
-43%
Tình trạng: Hết hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x150mm2 OD

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x150mm2 OD

3,500,000 2,625,000 Đ / bộ
-25%
Tình trạng: Hết hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2 OD

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2 OD

4,000,000 2,205,000 Đ / bộ
-45%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2 OD

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2 OD

3,700,000 2,205,000 Đ / bộ
-41%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2 ID

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2 ID

3,800,000 2,205,000 Đ / bộ
-42%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2 ID

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2 ID

3,000,000 1,680,000 Đ / bộ
-44%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2 ID

Đầu cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2 ID

2,800,000 1,680,000 Đ / bộ
-40%
Tình trạng: Hết hàng
Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2

Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x240mm2

7,400,000 4,305,000 Đ / bộ
-42%
Tình trạng: Còn hàng
Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2

Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x95mm2

6,100,000 3,150,000 Đ / bộ
-49%
Tình trạng: Còn hàng
Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2

Hộp nối cáp ngầm NEXSAN (Italy) 24kV 3x50mm2

5,900,000 3,150,000 Đ / bộ
-47%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm hạ thế 3x150+1x95mm2  NEXSAN (Italy)

Đầu cáp ngầm hạ thế 3x150+1x95mm2 NEXSAN (Italy)

1,000,000 730,000 Đ / bộ
-27%
Tình trạng: Còn hàng
Đầu cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2 NEXSAN (Italy)

Đầu cáp ngầm hạ thế 3x25+1x16mm2 NEXSAN (Italy)

700,000 546,000 Đ / bộ
-22%
Tình trạng: Còn hàng
1

Liên Hệ Tư Vấn +